كارگاه

  
کارگاه‌های اموزشی برگزار شده کمينه
 
کارگاه‌های برگزار شده از ابتدا تا کنون
 
 

نام کارگاه

مدرس

تاريخ برگزاري

1- درمان مبتني برذهن آگاهي شناختي

دکترپروانه محمد خاني

25 و 26 آبان 1391

2- کارگاه SPSS مقدماتي

دکتر حسين سماواتيان

23 آذر 1391

3- کارگاه زوج درماني مقدماتي

دکتر فرشته موتابي

28 و 29 فروردين 1392

4- کارگاه زوج درماني پيشرفته

دکتر فرشته موتابي

12و13 ارديبهشت 1392

5- کارگاه SPSS پيشرفته

دکتر حسين سماواتيان

26 ارديبهشت 1392

6- کارگاه راهکارهاي کاهش فاصله بين نسل ها

دکتر مهرداد کلانتري

16 خرداد 1392

7- کارگاه  مصاحبه تشخيصي

دکتر پروانه محمدخاني

29 و 30 خرداد 1392

8- کارگاه 15 روزه CBT

دکتر لادن فتي

4 تير الي 17 تير 1392

9- کارگاهMCT مقدماتي

دکتر لادن فتي

9 الي 11 آبان  1392

10- کارگاهMCT پيشرفته 

دکتر لادن فتي

12 و 13 آبان 1392

11- شکست عاطفي

دکتر حسن حميد پور

28 و 29 آذر 1392

12- کارگاه مطالعات اسلامي در روانشناسي (نظريه، پژوهش و کاربرد)

با همکاري گروه روانشناسي دانشگاه اصفهان

1 آبان 1392

13- کارگاه مصاحبه انگیزشی

دکتر حمید پورشریفی

23 مرداد 1393

14- کارگاه مداخله در بحران خودکشی

دکتر حمید پورشریفی

24 مرداد 1393

15- کارگاه درمانهای نوین افسردگی

دکتر امیرهوشنگ مهریار

30 مرداد 1393

16- کارگاه spss مقدماتی

دکتر حسین سماواتیان

27 آذر 1393

17- کارگاه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)

دکتر محمدرضا عابدی

6 بهمن 1393

18- کارگاه بازی درمانی کودکان

دکتر شیرین تبعه امامی

8 و9 بهمن 1393

19- کارگاه تفسیر نقاشی کودکان

دکتر شیرین تبعه امامی

27 فروردین 1394

20- کارگاه فرزند پروری

دکتر شیرین تبعه امامی

31 اردیبهشت 1394

21- کارگاه مصاحبه تشخیصی

دکتر شیرین تبعه امامی

11 تیر 1394

22- کارگاه CBT کودک و نوجوان

دکتر شیرین تبعه امامی

18 تیر الی 5 شهریور 1394

23- کارگاه تفسیر نقاشی کودکان

دکتر شیرین تبعه امامی

19 شهریور 1394

24- کارگاه تربیت جنسی کودکان

دکتر شیرین تبعه امامی

9 مهر 1394

25- کارگاه بازی درمانی کودکان

دکتر شیرین تبعه امامی

23 و 30 مهر 1394

26-کارگاه سکس تراپی مقدماتی

دکتر آرش رمضانی

12 و 13 آذر 1394

 
 
 
  
سخنرانی های برگزار شده کمينه

سخنرانی های برگزار شده از ابتدا تا کنون

 

 

موضوع سخنرانی

سخنران

اولين نشست علمي قضا و قدر

دكتر مشكات

نوروپسيکولوژي

دکتر مجيد برکتين

درمانهاي مؤثر بر افسردگي (24 اردیبهشت 1393)

دکتر اميرهوشنگ مهريار

روانشناسی و سینما (18 فروردین 1394)

پروفسور حمیدرضا عریضی

شیوۀ پیشنهادی دلبستگی به خود بر مبنای مدل های ریاضی (29 فروردین 1394)

پروفسور عباس عدالت (استاد امپریال کالج لندن)

مشاوره های آسیب زا (27 اردیبهشت 1394)

پروفسور اصغر آقایی

اختلالات روان تنی (2 خرداد 1394)

پروفسور ریف (از دانشگاه فیلیپس ماربورگ)

Physical activity in Psychiatric disorder

(15 تیر 1394)

پروفسور سرج برند (از دانشگاه بازل سوئیس)

اولین نشست روانشناسی شادی (1 آذر 1394)

پروفسور اصغر آقایی، دکتر محمدرضا مصاحبی، دکتر علی مهداد، دکتر حمید آتش پور