تماس با شعبه آذربايجان شرقي

آدرس: دانشگاه تبریز، دانشکده روان­شناسی و علوم تربیتی، طبقه سوم، اتاق 303

تلفن تماس: 09142586778

psychology.tabriz@gmail.com  

www.iranpa.org/portal/az-sharghi   پرتال آذربایجان شرقی

  
نماینده های شعبه انجمن در دانشگاهها