شما در این صفحه هستید:  آشنایی با انجمن > موسسان انجمن


خبرنامه


كارگاه ها و دوره هاي آموزشي
مطالب منتخب سایت
پیوندهای منتخب
موسسان انجمن روانشناسی ایران


موسسان انجمن روانشناسی ایران

به ترتيب حروف الفبا

in alphabetical order

دكتر حسن احدي

Hasan Ahadi, Ph.D.

دكتر محمود ايرواني

Mahmood Iravani, Ph.D.

دكتر محمد نقي براهني

Mohammad-Naghi Barahani. Ph.D.

دكتر عليرضا جزايري

Ali-Reza Jazayeri, Ph.D. 

دكتر محمود دژكام

Mahmood Dezhkam, Ph.D.

دكتر رضا زماني

Reza Zamani, Ph.D.

دكتر سعيد شاملو

Said Shamlu, Ph.D.

دكتر علي شريعتمداري

Ali Shariatmadari, Ph.D.

دكتر حسين شكركن

Hossein Shokr-kon, Ph.D.

دكتر سيما فردوسي

Sima Ferdosy, Ph.D.

دكتر حبيب الله قاسم زاده

Habibollah Ghassemzadeh, Ph.D.

دكتر مهرداد كلانتري

Mehrdad Kalantary, Ph.D.

دكتر محمود مينا كاري

Mahmoud Minakari, Ph.D.

دكتر ابوالقاسم نوري

Abolghassem Noori, Ph.D.

دكتر كيانوش هاشميان

Kianoosh Hashemian, Ph.D.

 

بحث ویژه
آلبوم تصاویر
آلبوم تصاویر
final poster fifth
تازه های کتاب
آشنایی با روانشناسان ایرانی
چکیده پایان نامه دکتری
طراحی سایت: متخصص سئو    آمار بازدید سایت: