شما در این صفحه هستید:  آشنایی با انجمن > هیات مدیره > هيات مديره هاي قبلي


مطالب منتخب سایت
پیوندهای منتخب
خبرنامه


كارگاه ها و دوره هاي آموزشي
Enter Title

اولين هيات مديره انجمن روانشناسي ايران

دومين هيات مديره انجمن روانشناسي ايران

 سومين هيات مديره انجمن روانشناسي ايران

   چهارمين هيات مديره انجمن روانشناسي ايران

   پنجمين هيات مديره انجمن روانشناسي ايران

   ششمین هيات مديره انجمن روانشناسي ايران

 هفتمین هيات مديره انجمن روانشناسي ايران

  
دكترسعيد شاملو (رئيس)
دكتر رضا زماني (نايب رئيس)
دكتر محمود ميناكاري (خزانه دار)
دكتر حسين شكركن
دكتر محمد نقي براهني
دكتر حبيب الله قاسم زاده
دكتر سيما فردوسي
اعضاي علي البدل
دكتر حسن احدي
دكتر محمود دژكام
بازرس:
دكتر محمود ايرواني
 
 
دكترسعيد شاملو ( رئيس )
دكتر رضا زماني ( نايب رئيس )
دكتر محمد نقي براهني
دكتر محمود ميناكاري ( خزانه دار )
دكتر مهرناز شهر آراي
دكتر كيانوش هاشميان
ابراهيم مداحي
اعضاي علي البدل :
دكتر محموددژكام
دكتر حسين شكركن
بازرس:
دكتر سيد احمد جلالي
محمود حجاران
دكتر الهه حجازي
 
دكتر بهروز بيرشك (رئيس)
دكتر شهريار شهيدي (نايب رئيس)
دكتر محمدحسين سروري
دكتر غلامرضا نفيسي (خزانه دار)
دكتر محمود ساعتچي
دكتر شكوه السادات بني جمالي
دكتر قاسم قاضي
اعضاي علي البدل :
فرهاد طارميان
عباس پورشهباز
بازرس:
مهدي درويش
 
 
دكتر علي شريعتمداري (رئيس)
دكتر محمدحسين سروري
(نايب رئيس)
 اسماعيل كبير(خزانه دار )
حميد پورشريفي
دكتر نرگس طالقاني
دكتر شكوه السادات بني جمالي
دكتر فرح لطفي كاشاني
اعضاي علي البدل :
محمود حجاران
لادن محمديان
بازرس:
دكترغلامرضا نفيسي
 
دكتر محمود ميناكاري (رئيس)
 دكتر مهرناز شهر آراي(نايب رئيس)
دكترغلامرضا نفيسي(خزانه دار)
دكتر محمود ساعتچي
دكتر نرگس طالقاني
لادن محمديان
بازرس:
شهرام وزیری
بازرسین علی البدل:
مهدي درويش
اسماعيل كبير
 
 
دكتر رضا زماني (رئيس)
 دكتر مهرناز شهر آراي (نايب رئيس)
دكتربهروز دولتشاهي (خزانه دار)
دكتر حسين شكركن
دكتر لادن فتي
دكتر حميد پورشريفي
دكتر محمود ميناكاري
بازرس:
مهدي درويش
 
 دكتر رضا زماني (رئيس)
دكتر حسين شكركن (نايب رئيس)
دكتربهروز دولتشاهي (خزانه دار)
دكتر حميد پورشريفي
دكتر لادن فتي
دكتر فاطمه قاسم زاده
دكتر حمیرا قزوینی نژاد
بازرس:
مهدي درويش
 
 
دكتر شیوا دولت آبادی (رئيس)
دكتر فرشته موتابی (نايب رئيس)
دكترحسن حمیدپور بدوئی (خزانه دار)
دكتر محمدکاظم واعظ موسوی
دكترابوالقاسم نوری
دكتر پروانه محمدخانی
دكتر حمیرا قزوینی نژاد
بازرس:
دکتر حميد پورشريفي
 

 

  
آلبوم تصاویر
??? ??????? ??????? ??????
تازه های کتاب
آشنایی با روانشناسان ایرانی
چکیده پایان نامه دکتری
بحث ویژه
طراحی سایت: متخصص سئو    آمار بازدید سایت: